Lysbue på skillebryter på friluftsanlegget på Tonstad

I forbindelse med oppstart/opplasting av aggregat 3 i Tonstad kraftverk oppstod lysbue på skillebryteren på aggregat 3.

Dette skyldes at det var snø mellom kontaktene, som førte til at to av de tre fasene til bryteren ikke var i korrekt inngrep. Lysbuen var så kraftig at det blå lyset kunne sees over store deler av Tonstad. Aggregatet ble avlastet og stoppet, og feilstedet undersøkt. Egne mannskaper har nå fjernet snøen på denne og tilsvarende brytere i koblingsanlegget. I forbindelse med feilen var kortvarig aggregat 1, 2, 3 og 4 på til sammen 640 MW ute av drift. Dette ble etter vanlige rutiner meldt Statnett og NordPool. Tilsvarende hendelse har etter det vi kan finne ikke skjedd tidligere i dette koblingsanlegget. Det gjøres nå tiltak for å hindre at tilsvarende skjer igjen.

Når feilen oppstod ble også brannvesenet alarmert, i tillegg til egne mannskaper, sannsynligvis av naboer til friluftsanlegget. Disse kom raskt på plassen men ble sendt "hjem" igjen.