Norges friskeste energibedrift i 2010

Med 2,2 % i sykefravær tronet Sira-Kvina kraftselskap øverst på seierspallen av alle energibedrifter med mer enn 100 ansatte.

Dette er vi i Sira-Kvina kraftselskap stolte av! 

Det er mange årsaker til et lavt sykefravær, og det er vanskelig å sette fingeren på hva som konkret er årsaken til at nettopp Sira-Kvina kraftselskap havnet på toppen av statistikken.

Kraftselskapet som bedrift har imidlertid iverksatt flere tiltak som kan bidra til et lavt sykefravær. Her kan nevnes blant annet at vi er en IA-bedrift, vi gir tilskudd til alternativ behandling og har fokus på ergonomi for alle våre ansatte. I tillegg er over halvparten av de ansatte medlemmer av vårt bedriftsidrettslag og er fysisk aktive på fritiden. Dette er kanskje noen av forklaringene på at vi er "best i klassen".