Ny mannskapsmesse på Kvinen

På Kvinen går prosjektet framover, og følger greit framdriftsplanen.

Det har vært en del utfordringer værmessig, med svært så kalde dager; -20° og vind. På de sureste dagene har arbeidsgjengen der oppe etterlyst både psykolog og prest, men nå er bygget nesten ferdig utvendig, og inne er det god varme. Isolasjonen er på plass, skilleveggene er satt opp, og gulvet på loftet er lagt.

Det er et stort areal på loftet som ikke blir innredet i denne omgangen, det lages et trapperom med dør for å stenge av inntil videre. For å beholde teleinstallasjoner i kjelleren ble det valgt å beholde eksisterende etasjeskiller. Dette bød på noen utfordringer med tetting før taket var på, men det gikk bra med gode presenninger. Arbeidsgjengen ble også noe “bundet” på plassering og utforming av trapp, kjellertrappa skulle beholdes der den var, men de har funnet en akseptabel løsning, dog med noe lav takhøyde i trappeløpet til loftet.

Ellers måtte kraftselskapet i en langvarig søknadsprosess gå med på å fjerne terrasser og rekkverk som var planlagt for å få bygget godkjent. (Det tok nesten 2 år å få byggetillatelse.) Antennemasten måtte flyttes bakover og forhøyes for å beholde forbindelsen mot Støyrloknuten. Brøyting av veien inn er nå opphørt, og det er kun snøscootertransport som gjelder. 

Torv til taket er transportert inn, men kan ikke legges på før varmen kommer til våren.

Elektrikere og rørleggere er i gang med rørtrekking, pipen er murt, ventilasjon og sentralstøvsuger er montert. Kraftselskapet satser på ferdigstillelse ca. medio april, med som nevnt noen utvendig restarbeider. Rødlistete fuglearter må forstyrres i hekketiden, og derfor kan det drøye litt før bygget er klart for overtakelse.