Ny transformator i Åna-Sira satt i drift

Ny transformator T1 i Åna-Sira ble som planlagt satt i drift fredag 17/6, etter god innsats fra alle involverte.

Produksjonen i Åna-Sira kraftverk vil i den første uka være svært begrenset.

Dette for å få opp vannstanden i Lundevatn til et mer normalt nivå, rundt kote 48,20