Rehabilitering av dam Ousdal

Betong- og oppussingsarbeider vil utføres i 2011.

Innbygningsarbeidene på dammen ble ferdigstilt i 2010. Denne sesongen vil det hovedsakelig bli utført betongarbeider. I slutten av mai ble arbeidene på nytt overløp igangsatt igjen, deretter vil ”portal” for flomtunnel bli etablert, ombygging av eksisterende flomløp og til slutt nytt lekkasjemålehus. Parallelt vil vi utføre opprydding og oppussing av berørt landskap.

Betongarbeidene på overløpskonstruksjonen vil pågå til ca. midten av juli, dette medfører at magasinvannstanden ikke kan overstige kote 495,5. I tillegg må vannstanden senkes til kote 490,5 for å transportere betong. Dennes senking utføres i slutten av uken som iht. produksjonen er gunstigs, i utgangspunktet hver fredag.