Revisjon av aggregat 5 i Tonstad kraftverk

Revisjonsjobben på vårt største aggregat er kommet godt i gang og går stort sett etter planen.

Prosjektleder Per Roald Haughom melder om hektiske dager i Tonstad kraftverk. Aggregat 5 skal revideres etter vel 20 års drift. Aggregatet er på hele 320 MW og tilsvarer 140 vindturbiner på størrelse med de som skyter i været på høg Jæren for tiden. Årsaken til revisjonen er slitasjeskader og vibrasjoner som er problematisk for å opprettholde stabil drift og ønsket tilgjengelighet.

Både turbin og generator er nå demontert og mye av utsyret er sendt til verksted for reparasjon. De tyngste delene som for eksempel løpehjul og aksling, vil bli rehabilitert på stedet. Arbeidet skal etter planen vare i 5 måneder. Aggregatet er da klart for å ta i mot høstregnet og forhåpentligvis nye 20 år i selskapets tjeneste.