ISO-revisjon fra Teknologisk Institutt

6. og 7. juni er det tid for å fornye Sira-Kvinas sertifikater på områdene kvalitets- og miljøstyring. Denne gangen er det Teknologisk Institutt som skal revidere kraftselskapet.

Som et av de første kraftselskapene ble ​Sira-Kvina allerede i 2003 sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001, de internasjonalene standardene for kvalitet og miljø.

Sertifikatene henger høyt, og for å bli sertifiset må man årlig dokumentere at man etterlever krav i standardene. Områdene som i år skal revideres foruten ledelsen er Kraftverksgruppe Felles /Nord/ Sør , Avd. Plan og Teknikk, Avd. Vassdrag og Reguleringsanlegg samt prosjektavdelingen og innkjøp.

Avtalen med DNV er sagt opp, og sertifiseringsorganet TI skal for første gang stå for revisjonen.