Øvelse i Tonstad kraftverk 5. desember

I dag torsdag 5. desember kl. 09.00 avholdes det en ikke varslet øvelse i Tonstad kraftverk, der scenariet er brann i en høyspentkabel med flere personskader.

Øvelsen avholdes i samarbeid med leder for Sirdal brannvesen, leder for ambulanse og lensmann.

Hensikten med øvelsen er å teste ut hvordan varsling fungerer, og hvordan samarbeid med eksterne redningsetater forløper. Øvelsen vil bli avblåst når markører befinner seg i ambulansen.