Status GWh-jakt

Konsesjonssøknader levert NVE!

Fredag den 21.12.12. sendte Sira-Kvina inn følgende søknader til NVE på våre prosjekter.
  
Beliggende i Sirdal Kommune:
  • Melding Storå kraftverk (60 GWh og 16,1 MW)
  • Melding for vurdering av konsesjonsplikt for Skreåfeltet kraftverk (8 GWh og 1,7 MW)
 
Beliggende i Kvinesdal Kommune:
  • Melding for vurdering av konsesjonsplikt for Eivindvann Kraftverk (14,6 GWh og 4,99 MW)
  • Konsesjonssøknad Stakkeland kraftverk (25,5 GWh og 9,7 MW)
 
I tillegg til disse har vi også i 2012 oppdatert søknadene for Rafoss Kraftverk, og overføringen av Knaben/Solli.
Etter styremøtet i november er følgende prosjekter "lagt på is" pga kostandsbildet, vanslelig tilkobling til nett eller miljøutfordringer; Josa kraftstasjon, Lindeland/Liland kraftstasjon, overføring av Lysedalsfeltet.
 
Det har vært et mål å få sendt inn være søknader innen utgangen av 2012, for da har NVE lovet å kunne behandle søknadene innen 2017.
Dette er viktig for de prosjektene som eventuelt får konsesjon, og man vedtar å bygge ut. Fordi man da har en mulighet til å få bygget ut sitt kraftverk og begynne å produssere før utgangen av 2020, og dermed bli med i ordningen om Grønne sertifikater.
 
Det har vært jobbet med disse prosjektene over flere år, og spesielt de siste to årende har det vært intenst sammarbeid med offentlige myndigheter sentralt, Sirdal og Kvinesdal kommune, Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Vest Agder, SVR styret (verneomårder), Agder Energi Nett, Grunneiere og lokale foreninger, samt en rekke fag/forskningsmiljøer. Vi har brukt mye resurser på å skaffe frem faglige gode data spesielt på miljøsiden, og vi har gjennom rapporten "Miljødesign i Kvina" skapt stor interesse rundt temat å skape "vinn - vinn" muligheter som gir både ny kraft og bedre miljø for vassdraget.
 
Utover fra 2013-2017 vil vi avklare med NVE de enkelte prosjektenes mulighet til å oppnå realisering.