Stor aktivitet i Åna-Sira kraftverk

De fleste av kraftselskapets anlegg nærmer seg 40 år og er modne for modernisering og utskiftning. Vi har hatt flere større revisjoner på kraftverkene den siste tiden, og nå er det Åna-Sira kraftverk som står for tur.

 I januar startet arbeidet med å ta ut rotoren på aggregat 1 i for å gjøre klart til omkiling av statoren.

Demonteringen gikk smertefritt og etter en liten uke stod rotoren på gulvet. Uken etter ble det foretatt målinger av polene på rotoren, der det viste seg at én pol måtte sendes inn for reparasjon. Den er nå tatt av og sendt til leverandør.

I samme periode fram til uke 12 vil en også få på drift nytt vibrasjonsvern på G1 og forberede dette til G2.

Arbeidet utføres av eget personell og Alstom.