Kvinaviseren - en oversikt over revisjonen

Denne brosjyren er utarbeidet av Sira-Kvina kraftselskap på oppfordring fra Fagråd for fisk i Kvina for å gi en kort oversikt over de tiltak som er planlagt i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår av Sira-Kvina-anleggene for det som angår Kvinesdal kommune.