Is-info

Særlig usikre områder er merket.
Se opp for isbrekk langs land.
Følg merket skiløype over isen.
Benytt eksisterende broer.
Ved store snømengder, må det vises forsiktighet i nærhet av kraftlinjer.
Berøring medfører livsfare.

OBS: Kartet viser forholdene i et normalt år.

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.