Varsel om forhøyet vannføring

Det er i dag, torsdag 4. oktober, overløp fra dam Kilen og dam Deg.

Dette bidrar til noe forhøyet vannføring i Sira mellom dam Kilen og Tjørhomvatn.

Det kan i løpet av kvelden 4. oktober også bli overløp fra dam Handeland, som vil bidra til noe forhøyet vannføring mellom dam Handeland og Sirdalsvatn.