• Løypene er merket over Valevatnmagasinet. På grunn av regulering kan det være fare for overvann.
  • Løypene over Gravatn blir ikke lenger merket. På grunn av varierende vannstand definerer Sira-Kvina Gravatn som svært usikkert/ikke farbart.
  • Ved ferdsel i alle magasinområder må en ta hensyn til advarselskilt og tausperringer.
  • Inn- og utløpsposer er usikre. Det må vises forsiktighet med farlige sprekker mellom isblokker langs land.
  • Høyspentanlegg
    Det vises forsiktighet i nærheten av kraftlinjer. Berøring medfører livsfare.

Det vises til vårt iskart ”Usikre vann” og oppdaterte isforhold.

Kontaktinformasjon til våre kjentmenn:
  • Per Magne Sinnes, tlf. 480 99 383
  • Jon Ovedal, tlf. 970 82 872

Vi ønsker alle en god tur!