• Løypen over Valevatnmagasinet fra Vreistebrodet forbi Tangepigjen er nå  kvistet/merket.  
 • Løypen i vestenden av Valevatnmagasinet mot Røynesdalen er ikke kvistet/merket , da isen her er usikker.
  Nattefrost kan gjøre at forholdene på magasinet virker trygge, men husk at det tynne frostlaget på toppen tiner utover dagen!!
 • Løypen over Gravatn til Sandshei/Handeland blir ikke lenger merket.
 • Ved ferdsel i alle magasinområder må en ta hensyn til advarselskilt og tausperringer.
 • I år observerer vi mange åpne bekker.  Vær obs ved kryssing av snødekte bekker, da disse kan være svært utrygge. 
 • Inn- og utløpsposer er usikre. Det må vises forsiktighet med farlige sprekker/åpne partier mellom isblokker langs land og mellom holmer og skjær.

Scooter på bro ved åpen bekk

Bildet er tatt ved Falkåne på Tonstadheia (620 moh) den 13. februar 2023


 • Høyspentanlegg
  Det vises forsiktighet i nærheten av kraftlinjer. Berøring medfører livsfare.

 • Det vises til vårt iskart Usikre vann  (viser normal år).
 • På siden Oppdaterte isforhold finner du informasjon om isforhold på de enkelte av våre magasiner.
 • Ta kontakt med våre kjentmenn for nærmere informasjon:
  • Jon Ovedal, mob. 970 82 872
  • Morten Tonstad, mob. 915 99 051
  • Geir Åsbjørn Ovedal, mob. 416 23 699

Vi ønsker alle en god tur!