Husk at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene er kun punktobservasjoner, og vi oppgir minste istykkelse som er målt på det aktuelle magasinet.

Bruk disse opplysningene sammen med din egen kunnskap og fornuft.

Løypen over Valevatn fra Vreistebrodet forbi Tangepigjen er nå kvistet.

OBS!! Det gjelder ikke løypen i Vestenden mot Røynesdalen da tykkeste islag her er 9 cm.Det har frosset et lag snø på toppen, men dette er ikke nok til å si at isen er trygg!

Kontaktinfo:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72).
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99).
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51).
Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m30.03.2023Snølag 10 - 15 cm, 25 cm is, 35 cm issørpe, 20 cm is.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m23.02.2023Snølag 20-40 cm, under denne 50-75 cm overvann/issørpe m/tynnere islag, bunnis 9-20 cm. Tynneste is målt langs Svartevassribbene samt området ut mot Fitjaholet. Fra Tverrå og nordover typisk 15-16 cm.
Ånestøl/Kilen660 m16.03.2023Ikke farbart.
Vatnedal 660 m16.03.2023Ikke farbart.
Deg660 m16.03.2023Ikke farbart.
Valevatn660 m30.03.2023- Fra Vreistebrodet forbi Tangepigjen: Snølag 30 cm, 15 cm issørpe, 25 cm is, 40 cm issørpe, 11 cm is, 15 cm issørpe, 6 cm is i bunn.
- I Vestenden mot Røynesdalen: Snølag 35 cm, 25 cm issørpe, 9 cm is, 65 cm issørpe, 3 cm is i bunn.
Gravatn660 m16.03.2023Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m21.12.202217 cm stålis, 14 cm overvann / Issørpe.
Tjørhomvatn500 m16.03.2023Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m16.03.2023Ikke farbart.
Ertsvatn599 m14.03.202315cm is i bunn, 50 cm issørpe m/tynt islag, 25 cm is (ikke stålis), 15 cm snø.
Nedre Førevatn520 m14.03.20237 cm is i bunn, 10 - 40 cm issørpe, 25 cm is (ikke stålis), 15cm snø.
Roskreppfjorden930 m27.03.2023Hardpakket snø 55 cm, 10 cm issørpe, 20 cm is, 25 cm issørpe, 15 cm is.
Øyarvatn840 m16.01.202317 cm is, 50 cm overvann / issørpe m/tynne islag, 25 cm snø.
Onghellervatn770 m24.02.202320 cm is, 80 cm overvann / issørpe m/tynnere islag, 30 cm snø.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m24.02.202315-20 cm is, 55-65 cm overvann / issørpe m/tynne islag, 25-35 cm snø.
Kvivatn715 m24.02.202310 cm is, 50 - 60 cm overvann / issørpe m/islag 9-10 cm, 30 cm snø.
Homstølvatn500 m16.03.2023Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99)
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51)