• Den siste perioden har vært unormal mild. Dette har medført at det flere steder er usikker is/åpent vann langs land og mellom holmer og skjær.  
 • Løypene over Valevatnmagasinet er ikke kvistet / merket p.g.a. at isen er utrygg. Nattefrost kan gjøre at forholdene på magasinet virker trygge, men husk at det tynne frostlaget på toppen tiner utover dagen!!
 • Løypene over Gravatn blir ikke lenger merket.
 • Ved ferdsel i alle magasinområder må en ta hensyn til advarselskilt og tausperringer.
 • I år observerer vi mange åpne bekker.  Vær obs ved kryssing av snødekte bekker, da disse kan være svært utrygge. 
 • Inn- og utløpsposer er usikre. Det må vises forsiktighet med farlige sprekker mellom isblokker langs land.

Scooter på bro ved åpen bekk

Bildet er tatt ved Falkåne på Tonstadheia (620 moh) den 13. februar 2023


 • Høyspentanlegg
  Det vises forsiktighet i nærheten av kraftlinjer. Berøring medfører livsfare.

 • Det vises til vårt iskart Usikre vann  (viser normal år).
 • På siden Oppdaterte isforhold finner du informasjon om isforhold på de enkelte av våre magasiner.
 • Ta kontakt med våre kjentmenn for nærmere informasjon:
  • Jon Ovedal, mob. 970 82 872
  • Morten Tonstad, mob. 915 99 051
  • Geir Åsbjørn Ovedal, mob. 416 23 699

Vi ønsker alle en god tur!