Sirdalsheiene i vinterdrakt er en flott opplevelse denne vinteren. Snøen ligger i trærne og det er rene postkort-stemningen. Med et strålende vær hvor solen skinner fra en klar himmel ligger forholdene godt til rette for en fin tur selv om det er litt kaldt.

Vannstanden kan variere
Men det er også farer. Vi vil påpeke spesielt én ting som er viktig å huske på; flere vann fungerer som magasiner for kraftproduksjon, noe som innebærer at vannstanden her kan variere. Man må derfor alltid være forsiktig når slike vann krysses.

Om det har vært kaldt vær og isen har lagt seg flere steder er det undervannsstrømmer som følge av høy kraftproduksjon. Det frarådes derfor ferdsel på flere av våre reguleringsmagasin. 

Les mer om hvordan du beveger deg trygt i vårt reguleringsområde.

Vi ber folk særlig være forsiktige ved ferdsel i nærheten av inn— og utløpsoser. Disse er usikre. Det kan også være farlige sprekker mellom isblokker langs land.

Ta hensyn til varsler og markeringer
Noen steder er det satt opp advarselskilt og tausperringer. De som ferdes i disse områdene blir bedt om å ta hensyn til disse varslene og markeringene.

For et av de store magasinene Gravatn-Valevatn-Kilen magasinet må det kun krysses hvor det er merkede løyper.

Oppdatert isinformasjon
Vinterstid kan man alltid finne oppdatert informasjon om istykkelse og andre forhold som kan påvirke ferdsel på våre regulerte magasiner.