Tiltakene er en del av revisjonsavtalene med våre vertskommuner, og konstruktivt arbeid i fagrådet. Det ble uttrykt tilfredshet med de tiltak som er gjort.

Tiltakene vil gi et betydelig løft for Sira som laksevassdrag og Åna-Sira som lokalsamfunn.  Snorklippingen stod de to ordførerene i Flekkefjord og Sokndal for, flankert av leder i Fagrådet Roar Eik og fylkesmiljøvernsjefen i Agder Ørnulf Haraldstad.