Meteorologisk institutt har følgende varsel for 10. og 11. februar 2020:

"Varsel for strekningen Langesund til Åna Sira: Mandag ettermiddag og natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 85-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no"

Sira-Kvina følger situasjonen kontinuerlig, og vil etter beste evne bidra til å ikke øke vannstanden i Åna-Sira.