Den 4. mai ble det annonsert at prosjektet får Enova-støtte. Prosjektet skal teste og utvikle digitale løsninger som kan redusere utetiden på vannkraftverkene med opptil 45%. Det gir mer fornybar energi i kraftsystemet og legger til rette for lavutslippssamfunnet.  


Ler mer om prosjektet her: 

Digitalt vannkraftprosjekt skal øke vannkraftproduksjonen betydelig, uten utbygging (smartgrids.no)