Det er så langt laksen går naturlig pr. idag. Det er nå lagt ut 90 tonn gytegrus iblandet skjellsand for å teste om det kan gi påslag til yngelproduksjon. Vi har liten kunnskap om anadrom strekning i Åna-Sira, men vet at det pr i dag kun produseres laks i Logsbekken som er kalkpåvirket fra Titaniadeponiet. Hvor mye som skal til for at gytingen i hovedelva skal bli vellykket vet vi ikke. Derfor er forsøket interessant. Skjellsanden er pakket under gytegrusen, og gir derfor virkning over tid. Likevel må en være forberedt på at et overløp på dammen vil skylle bort mye av grusen. Parallellt med etablering av gyteområde skal det også pågå flere utredningsprosjekt i vassdraget. I periode med vedlikehold i kraftverket fra 8.august til 15 september skal det slippes «lokkeflommer» ned fra luke i dam for å teste hvorvidt det blir bedre oppvandring opp laksetrappa og inn i Langhøllen, samt hvor mye vannslipp som skal til for å hindre saltvann i å trenge inn i ferskvannsone ved kraftverksuttløp.

Guttene til Rune Tonstad gjorde en kjempejobb som mannskap med grafser og håndmakt. Hvis dette er et representativt utsnitt av norsk ungdom ser det virkelig lyst ut for fremtiden! 11 grader målte tempen i badevannet til Marius. Risa hadde en lett jobb med mobilkrana med det bakkemannskapet.

Arbeidere lager til gyteplass i elven

Heisekran løfter ned sand