Hovedarbeidet i høst vil være å ta ut mest mulig stein fra steinbruddet som ligger i Svartevatn, forlengelse av lekkasjemålearrangement og noe innfylling på dam. Første salve i steinbruddet gikk av mandag 5. september. Steinbruddsdriften forventes avsluttet i 2012.

Arbeidet som nå pågår legger naturlige begrensinger for adkomst til Svartevatn, men skal ikke påvirke ferdsel til bl.a. Grautheller turisthytte. Statskogs utleie av jakt er påvirket av prosjektet da det er lagt sterke begrensinger på trafikk fra båtopptrekket på Svartevatn.       

I høst er steinbruddsdriften forventet avsluttet 1. november eller når snøen setter begrensinger for driften. Planlagt oppstart for sesong 2 blir rundt midten av april 2012.

For mer info se under fliken prosjekter.