De fleste tappeluker er nå åpnet i våre reguleringsanlegg.

Vannføringen vil fortsatt stige i deler av Sira- og Kvinavassdragene kommende døgn, men reduseres mot helgen.

Våre reguleringsanlegg vil aktivt bli brukt til å redusere/dempe vannføringene for å forhindre eventuelle skader.

Det er ikke sendt ut flomvarsel fra NVE i Agder, men i Rogaland er det varslet gult.

Værprognoser tilsier lavere temperaturer som på kort sikt medfører at tilsiget reduseres.

Mye vann i elv
Bildet er tatt på Kvæven onsdag 18.11.20 kl. 13:00.