Vi har fått rapporter om noen mindre skader.

Vannføringen vil synke kommende døgn, men det vil fortsatt være stor vannføring i våre vassdrag.

For å forhindre/redusere eventuelle skader, benytter vi våre reguleringsanlegg aktivt i den grad vi kan med så fulle magasiner.

Værprognoser tilsier mer nedbør i helgen, av den grunn forhåndstapper vi mye fra våre magasiner.

Sirdalsvannet

Sirdalsvannet, 19.11.20

Foss
Dorgefossen, 19.11.20