Vi forventer høye vannføringer og det er fare for isgang, noe som igjen kan føre til isoppstuing. Dette gjelder i nedre deler av hovedvassdragene.  Elvestrekningene nedenfor Homstøl i Kvinavassdraget og nedenfor Handeland i Sira-Kvinavassdraget er spesielt utsatt.

Gult flomvarsel

NVE har sendt ut gult flomvarsel for Sira-vassdraget for områder under 800 moh. Etter våre vurderinger vil det også bli store vannføringer i Kvina.

Det er ikke forventet overløp fra noen av våre magasiner.

Vi oppfordrer alle til å unngå ferdsel langs vassdragene

Om dere observerer spesielle forhold ved vassdragene eller ønsker ytterligere informasjon, ta  kontakt med vår døgnbemannet driftssentral, tlf. 38 37 81 60.