Grentunnelene opp mot magasinet og avløpstunnelen nede ved damfoten på Deg hoveddam ble drevet i sommer og høst. Sjakten som forbinder tunnelene ble tidligere drevet med Alimakkrigger, men dette utføres ikke lenger pga HMS-forhold. Av den grunn falt valget på en boret sjakt. En sjakt som er 100 meter lang og med en vinkel på 45 grader. Det svenske firmaet Bergteam har vært på Deg siden oktober. Først ble det boret et pilothull på ca. 150 mm fra toppen og ned til avløpstunnelen, med et retningsavvik på kun 50 cm. Deretter ble borehullet utvidet til en diameter på 4,6 meter ved hjelp av en «boreramme» på 30 tonn som ble dratt opp igjen ved hjelp av pilothullet. Boringen har gått døgnkontinuerlig og med en inndrift på ca. 30 cm i timen. 

Etter det vi og Bergteamet kjenner til har det ikke tidligere vært boret en sjakt på 45 grader med den lengden og diameter. Sannsynligvis har vi satt en verdensrekord på Deg!

Anleggsarbeidere borer sjakt

To blide svensker etter at gjennomslaget er et faktum.