Vannføringen vil øke kommende døgn, det vil spesielt gjelde fra Siravassdraget nedenfor dam Kilen og Kvinavassdraget nedenfor dam Homstøl.

Værprognoser tilsier en god del nedbør de neste to døgnene, i høyden er det meldt at nedbøren skal komme som snø fra lørdag kveld.

Vi har benyttet, og benytter fremdeles våre reguleringsanlegg aktivt til tapping for å ha mer plass til å regulere. Vi har dermed noe mulighet til å dempe nedbøren i helgen, men om det blir endringer på prognosene kan det bli høyere vannføringer i vassdragene.

NVE har sendt ut flomvarsel på gult nivå for Rogaland, men ikke for Agder.