Vannføringen vil øke kommende døgn, det vil spesielt gjelde fra Siravassdraget nedenfor dam Kilen og Kvinavassdraget nedenfor dam Homstøl.

Snø lørdag kveld

Værprognoser tilsier en god del nedbør de neste to døgnene, i høyden er det meldt at nedbøren skal komme som snø fra lørdag kveld.

Vi har benyttet, og benytter fremdeles våre reguleringsanlegg aktivt til tapping for å ha mer plass til å regulere. Vi har dermed noe mulighet til å dempe nedbøren i helgen, men om det blir endringer på prognosene kan det bli høyere vannføringer i vassdragene.

NVE har sendt ut flomvarsel på gult nivå for Rogaland, men ikke for Agder.