Sira-Kvina kraftselskap søkte i brev av 31.03.2017 om tillatelse til å regulere Ytre Skreåvatn i Sirdal kommune for slipp av minstevann i Skreåni og Sira. Tiltaket er et miljøprosjekt i samarbeid med Sirdal kommune og grunneierne i Skreådalen. Prosjektet vil bidra til økt kraftproduksjon, siden man kan redusere vannslipp fra Handeland, og heller slippe fra Ytre Skreåvatn. Man fikk avslag på konsesjonssøknaden den 19.12.2018 med begrunnelse at NVE ikke kunne se at de positive virkningene oversteg de negative.

Sira-Kvina kraftselskap mener at saksbehandlingen ikke tar høyde for hvor mye vann man får tilgjengelig i Ytre Skreåvatn. Konsesjonssøknaden foreslår at man skal sette 50 l/s som minstevannføring i Skreåni, noe NVE mener at er for lite for å gi betydelige positive virkninger. Sira-Kvina har i sin klage vist til at den totale mengden vann som blir tilgjengelig i Ytre Skreåvatn er mye større enn det som trengs for å slippe 50 l/s, men at man ønsker å styre vannslippet basert på behov fremfor et formelt fastsatt krav. Totalt 3 mill. m3 vann kan gjøres tilgjengelig for slipp av minstevann dersom man bygger minstevannmagasin i Ytre Skreåvatn. Saken avventer nå behandling i Olje- og energidepartementet.