Lundevatnet er valgt ut som en innsjø av to totalt i Agder. Den andre er Byglandsfjorden. Allerede nå i 2017 skal Sira-Kvina gjennomføre fiskeundersøkelser knyttet til ørret, røye og ål, samt kjemiske og mikrobiologiske undersøkelser. Undersøkelser kommer til å ha et lengre perspektiv for å se på eventuelle endringer også av klimaårsaker. Siden det også har vært uttrykt usikkerhet med hensyn til røyas sin status i Lundevatnet syns vi prosjektet er viktig også for Sira-Kvina sin del. Utover det har Sira-Kvina generelt et stort miljøengasjement, og vi ønsker best mulig kunnskap om våre reguleringsmagasin.

Metodisk kommer det til å bli benyttet ekkolodd og pelagisk trål i tillegg til mer tradisjonelle prøvegarnserier i undersøkelsene. Egen informasjon til brukere og grunneiere vil bli gjort tilgengelig fra Norsk institutt for naturforskning og Miljødirektoratet.

Metode for forskningstrål som skal gjennomføres i Lundevannet

Bildet viser metode for forskningstrål som skal gjennomføres i Lundevatnet

Øverst: Fra befaring av Lundevatnet ved utløpet i Åna-Sira tidligere i vår. Fra venstre: Frode Kroglund Fylkesmannen i Agder, Steinar Sandøy i Miljødirektoratet og Per Ø. Grimsby i Sira-Kvina kraftselskap.

For nærmere kontakt konkret om prosjektet kontakt: Steinar Sandøy i Miljødirektoratet.