Prosjektet innebærer en omfattende revisjon i Solhom kraftverk hvor revisjon på turbin og generator samt ny høytrykk turbinregulator står på agendaen.
 
Mye av arbeidet utføres av egne mannskaper, men også eksterne firmaer er sentrale i prosjektet.
 
Her kan nevnes at verkstedarbeidene utføres av Rainpower, generatorrevisjon utføres av Alstom med bistand fra interne og ny turbinregulator leveres av Hymatek.  
 
Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i midten av september.