Denne informasjonen er oppdatert pr. 15. juli.

For Kvinavassdraget:

Vi har pågående lovpålagte rehabiliteringsarbeider på dam Homstøl i Kvinavassdraget. Forestående arbeider krever lav vannstand i Homstølmagasinet. Vannstanden i Homstøl forventes i løpet av denne uken (uke 29) å være på sitt laveste, og vil bli værende på det nivået noen uker.

Tappingen fra Homstølmagasinet avtar gradvis ved lavere vannstand i magasinet. Når Homstømagasinet er på det laveste, vil tappingen fra magasinet være tilsiget som kommer i Kvinavassdraget fra Øyarvatn og ned til Homstøl.

Uten store nedbørsmengder, vil vannføringen bli lavere enn den har vært hittil i juli.

For Siravassdraget:

I Siravassdraget vil det bli økt vannføring fra Svartevann og ned til utløpet i havet ved Åna-Sira. Vannføringen vil i Siravassdraget være avhengig av nedbørsmengden.

Vi ber folk være spesielt oppmerksomme nedenfor dam Handeland. Tapping igjennom lukene i dammen endrer vannføringen raskt i Dorgefoss.

Vi ber derfor personer om å ikke være i eller nær ved vassdraget fra dam Handeland og ned til Omlid.

Begge vassdrag:

Vi ber alle om å være ekstra oppmerksomme ved opphold nær Sira- eller Kvinavassdraget. Ta gjerne kontakt med vår døgnbemannede driftssentral ved planlagt aktivitet i eller nær ved vassdragene. De kan kontaktes på tlf. 38378160. Ta heller kontakt en gang for mye.