Arbeidene vil pågå frem til høsten 2021 og medføre blant annet transport av masser på vei strekningen Nesjen - Homstøl og redusert vannstand i magasinet frem til høsten.

Avstengt frem til høsten 2021

Frem til sommeren vil arbeidet i hovedsak omfatte transport av masser til mellomlagring ved dammen og bygging av anleggsveier. Området rundt dammen vil være avstengt til anleggsarbeid er ferdig høsten 2021.

Arbeidene innebærer

Arbeidene gjennomføres i henhold til myndighetspålagte krav og medfører blant annet:

  • Transport av steinmasser fra Nesjen til Homstøl
  • Påbygging av oppstrøms og nedstrøms skråningsvern
  • Heving av dam med 2 meter
  • Instrumentering og lekkasjemåling

Prosjektleder Sira-Kvina: Harald Andreas A. Simonsen (mob. 482 23 445)

Anleggsleder K. Hjelmeland: Vegard Hjelmeland (mob. 481 02 272)