Analysen viser at den totale sysselsettingseffekten av aktiviteten legger grunnlag for om lag 750 arbeidsplasser i regionen i 2012.

Flere av kommunene som er berørt av kraftproduksjonen har store inntekter fra kraftselskapet. Disse inntektene bruker kommunene til å øke omfanget og kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Inntekter fra Sira-Kvina kraftselskap bidrar til bedre kvalitet på og økt omfang av barnehageplasser, skoleplasser, sykehjem, kulturelle tjenester for befolkningen m.m.

Beregninger viser at om alle ressursene fra Sira-Kvina kraftselskap hadde gått uavkortet til barnehageplasser eller skoleplasser, hadde dette gitt henholdsvis om lag 2200 barnehageplasser eller 2000 skoleplasser, mens allokering av ressursene til sykehjemsplasser ville gitt om lag 300 sykehjemsplasser.

Les hele rapporten:Rapport Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet