Anleggsarbeidet starter straks etter ferien og er planlagt ferdig i løpet av 2014. Det er antatt at samlet kostnad for oppgraderingen vil
komme opp mot 150 millioner kroner.

Sira-Kvina Kraftselskap skal oppgradere dam Svartevatn slik at den tilfredsstiller nye skjerpede forskriftskrav. Dammen ligger på kommunegrensen mellom Forsand og Sirdal kommune i henholdsvis Rogaland og Vest-Agder fylke.

Dammen ble bygget i perioden 1973 – 1976 og var ved
ferdigstillelse Norges høyeste steinfyllingsdam med maksimal høyde på 129 meter. Dammens volum er nesten 5 millioner m3. Til sammenligning er volumet til Kheops pyramiden 2,6 millioner m3.

Oppgraderingen består i hovedtrekk av å forsterke nedstrøms skråning med nye 0,5 millioner m3 stein samt å heve damkronen et par meter. I tillegg skal eksisterende flomløp ombygges. I høst før snøen kommer, vil drift i steinbruddet ha hovedprioritet. Innbyggingen i dammen starter først til
våren og vil pågå i 3 sesonger.

Prosjektet er utfordrende, særlig med hensyn til sikkerhet. Det blir mye avansert maskinarbeid på
en smal hylle i en bratt skråning. I tillegg kan vi forvente vanskelige klimatiske forhold i høyfjellet,
sier administrerende direktør Gaute Tjørhom. Vi er derfor glade for å ha fått med oss Veidekke på
laget, siden de er en av landets største og mest erfarne entreprenører. De har blant annet stått bak
prestisjeprosjekt som Hardangerbrua og Holmenkollbakken og vist at de har gjennomføringsevne og
kan takle utfordringer.

Nærmere opplysninger gis av:

Adm. direktør Gaute Tjørhom, Sira-Kvina kraftselskap - tlf nr 94781110 / 38378000

Sira Kvina er et kraftselskap med en samlet installasjon pr i dag på 1760 MW, og en årlig middelproduksjon på ca 6300 GWh – basert på utnyttelse av vannressursene i Sira- og Kvina-vassdragene. Kraftselskapet er lokalisert til Tonstad i Sirdal Kommune, og har 4 eiere. Disse er:

  • Lyse Produksjon AS ( 41,1 % )
  • Statkraft Energi AS ( 32,1 % )
  • Skagerak Kraft AS ( 14,6 % )
  •  Agder Energi Produksjon AS ( 12,2 % )

 

Tonstad, 15. juli 2011