Vannstanden er forventet å gå ned mot kote 45 i slutten av uke 20. Det vil skje en gradvis stigning i etterkant.

Årsaken til senking er Lund kommunes behov for å grave ned vannledninger.