Veien, som går forbi dam Lundevann og over inntaket til Åna-Sira kraftverk, er smal og går rett ned i vannet på den ene siden.  Det var ingen sikring fra før, og det var et farlig sted å kjøre utfor veien, selv med liten fart. Veien er åpen for alminnelig ferdsel, og brukes blant annet av ansatte i Sira-Kvina, turgåere og til båtutsetting i Lundevann.

Avdeling Vassdrag og reguleringsanlegg har et løpende prosjekt som heter “Sikringstiltak av hensyn til allmennheten”. Hensikten med dette prosjektet er å sikre kraftselskapets anlegg som er tilgjengelige for alle, slik at ingen utilsiktet utsettes for fare på eller ved anleggene. Slik sikring av egne anlegg er for øvrig en lovpålagt plikt Sira-Kvina har som regulant.

Stasjonspersonalet i Åna-Sira kraftverk er fornøyde med at dette farlige stedet nå er sikret.