Målet vårt er todelt. Vi skal selvsagt følge myndighetenes råd og pålegg lojalt og bidra til å begrense og forsinke virusspredningen. Samtidig må vi sørge for å opprettholde strømforsyningen til andre viktige samfunnstjenester.

Iverksatt tiltak

Vi har fulgt situasjonen tett og har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Våre ansatte forsøker så godt de kan å unngå å oppsøke situasjoner med mange mennesker, mange jobber hjemmefra og vi er nøye med å følge de hygieneråd som myndighetene gir.

Fokus på kapasitet for vårflom

Vi har i tillegg fokus på å ha mest mulig maskiner driftsklare. Dette er viktig for å ha mest mulig kapasitet dersom det skulle bli knapphet på friskt personell og ressurser fremover, og for å være best mulig forberedt på en eventuell vårflom. Det jobbes derfor intenst med å bli ferdig med to maskiner som har vært ute til reparasjon. Andre planlagte utkoblinger er utsatt inntil videre.