I våre magasiner er det nå høy vannstand etter stor snøsmelting.

Vi har pågående lovpålagte rehabiliteringsarbeider på dam Homstøl i Kvinavassdraget. Forestående arbeider krever lav vannstand i Homstølmagasinet. Av den grunn planlegger vi fra 3. juli tapping av vann opptil 80 m3/s. Dette kommer i tillegg til naturlig tilsig.

Økt vannføring i juli

Dette medfører økt vannføring i store deler av juli i Kvinavassdraget nedenfor dam Homstøl. Størst økning av vannføring forventes i første halvdel av juli.

I Sira-vassdraget kan det i et kort tidsrom i første halvdel av juli bli aktuelt å tappe opptil 350 m3/s vann fra dam Handeland.

Tapping kan gi økt vannføring

På grunn av den høye vannstanden kan det bli overløp/tapping fra øvrige magasiner som vil gi økt vannføring i våre vassdrag.

Vi forventer ikke vannføringsmengder som gir skadeflom, men ber folk være oppmerksomme ved opphold nær vassdragene. 


Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til vår døgnbemannede driftssentral på
tlf. 38 37 81 60