Tapping vil økes gradvis, og etter behov iht. vannføring inn i magasinene.

Høyt tilsig og betydelig redusert produksjonskapasitet i Tonstad kraftverk er årsaken til denne økte vannføringen nedstrøms dammene på Handeland og Homstøl.

Generelt opplyses det at vi har høy fyllingsgrad i våre magasiner. Avhengig av nedbør/tilsig må det forventes økt vannføring i hele elvestrekningen i både Sira- og Kvinavassdraget.

Vi vil aktivt forsøke å redusere/dempe vannføringene for å forhindre eventuelle skader.