På grunn av skjerpede krav i kraftberedskapsforskriften har vi måttet endre vår praksis for besøk i våre anlegg. Vi kan dessverre ikke lenger ta i mot grupper for guiding og omvisning.


Faglig relaterte omvisninger

I noen tilfeller kan vi ta i mot besøk fra skoleklasser og bedrifter med faglig relevans.

Nedre aldersgrense for omvisning i kraftverk er 16 år. 


På grunn av stor prosjektaktivitet kan vi dessverre ikke ta i mot besøk i Tonstad kraftverk i perioden mai til november 2020.

Har du spørsmål om våre omvisninger? Kontakt oss her