Fagenheten, som for tiden har åtte medarbeidere og en lærling, har et medansvar for utførelse av maskinteknisk vedlikehold ved kraftselskapets reguleringsanlegg, vannveier og kraftverk.

Hovedtyngden av vedlikehold og revisjoner utføres av eget personell. Kraftselskapet er godkjent som sakkyndig virksomhet for intern og ekstern kontroll av kraner og løfteutstyr.

Arbeidsoppgaver

Mekanisk verksted deltar i oppdrag innen nyinstallasjon, feilretting, drift og løpende vedlikehold av kraftselskapets anlegg og eiendommer.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det relevant fagbrev. Det er ønskelig med teknisk
fagskole, men lang relevant erfaring blir også vektlagt. Vi søker en person som kan arbeide selvstendig på en ryddig og strukturert måte.

Det legges vekt på:

  • Relevant praksis
  • Vilje til opplæring/kompetansebygging
  • Evne til å jobbe selvstendig.
  • Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø.
 
Vi tilbyr
  • Lønn etter avtale
  • En trivelig jobb i et solid fagmiljø
  • Gode forsikringsordninger
  • Bedriftshytter og andre velferdsordninger

Sira-Kvina er en solid bedrift med sterke fagmiljøer og gode utviklings- og
karrieremuligheter. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode personal- og velferdsordninger.

Kontaktpersoner:
Spørsmål om stillingen kan rettes til Vedlikeholdsleder Mekanisk Verksted Kjell Berntsen, mob. 90070703, eller tlf. sentralbord 38378000.

Søknadsfrist: 05.09.23

SØK PÅ STILLINGEN

OBS!: Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte.
Personopplysninger behandles i henhold til lovverket.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.