Last ned kart (JPG, 1MB)

Sjekk oppdaterte isforhold

  • Dersom isen er trygg, vil to løyper over Valevatnmagasinet merkes. Ved kryssing av magasinet, følg merkede løyper!
  • Ved ferdsel i alle magasinområder må en ta hensyn til advarselskilt og tausperringer.
  • Vær oppmerksom ved kryssing av bekker, da disse kan være svært utrygge.
  • Inn- og utløpsposer er usikre. Det må vises forsiktighet med farlige sprekker mellom isblokker langs land.
  • Det må vises forsiktighet i nærheten av høyspentanlegg og kraftlinjer. Berøring medfører livsfare.

OBS! Kartet viser forholdene i et normalt år.

Kart med usikker is