Vår nye leder skal legge til rette for stabil og sikker drift av våre kraftanlegg i spesielt nært samarbeid med produksjonen, teknisk stab og prosjektavdelingen.

Sammen med lederne for dine enheter, får du ansvar for utførende fagkompetanser som igjen legger til rette for optimal ressursutnyttelse. Sammen med kompetente medspillere kommer dere til å sørge for forebyggende vedlikehold og gjennomføring av lønnsomme forbedringsprosjekter.

Vi søker en positiv og kommunikasjonssterk leder med bransjerelevant kompetanse. Vi byr på varierte lederutfordringer. Stillingen er sentral i en solid, samfunnsviktig og bærekraftig bedrift med godt omdømme. Stillingen rapporter direkte til administrerende direktør.

Du kan se fram til et fint arbeidsmiljø, dyktige kolleger, gode utviklingsmuligheter og bra betingelser. 

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver

Ansvaret omfatter overordnet ledelse av våre kraftverk. Sammen med over 60 medarbeidere, får du ansvar for sikker, lønnsom og stabil drift av kraftselskapets anlegg

For at vi fortsatt skal være en ledende produsent av vannkraft blir det viktig med høy anleggstilgjengelighet og kompetansebasert fokus på forebyggende vedlikehold, optimaliseringer og forbedringer

Oppgavene handler aller mest om å lede, motivere og videreutvikle dine ledere og medarbeidere, herunder:

 • Sikre at kompetanse og resultater er i tråd med våre mål og planer
 • Sørge for trygg oppgaveutførelse - med tydelig fokus på HMS, beredskap og løpende forbedringer
 • Utarbeide og følge opp strategi, mål, planer og sunn økonomi
 • Inspirere og være en sparrende leder som tiltrekker flinke folk som vil bli våre fremtidige nøkkelspillere
 • Sentral medspiller i toppledergruppen, med bred kontakt internt og eksternt

Aktuelle kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning
 • Bransjerelevant erfaring som leder og/eller prosjektleder
 • Bred digital kompetanse
 • God i norsk og engelsk

Disse egenskapene ser vi etter

Vi forventer at du kjenner deg igjen i vår visjon er å være en ledende produsent av vannkraft, og at du nikker anerkjennende til våre verdier:

Fleksibel | Samarbeidende | Kompetent

Ellers, så ser vi etter disse egenskapene:

 • Omgjengelig
 • Løsnings- og forretningsorientert
 • Overbevisende
 • Robust

Vi tilbyr | Derfor bør du søke den attraktive lederstillingen

 • Interessante og varierte lederutfordringer
 • En sentral posisjon der du får prege en solid og bærekraftig kraftvirksomhet med godt omdømme
 • Et godt læringsmiljø og brede utviklingsmuligheter
 • Gode betingelser og gunstige tilleggsordninger
 • Geografisk fleksibilitet

Kontakt | Informasjon | Tips

Enkel søknad

Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no

Søknadsfrist: 11.06.2023

Søk på stillingen