Vi søker en forbedrings- og samarbeidsorientert leder for økonomifunksjonene. Målet med stillingen er å sørge for god økonomistyring i kraftselskapet, samt proaktiv og risikobasert kontroll av pågående prosjekter. Stillingen er også ansvarlig for selskapets kommersielle strategiarbeid, der vi ønsker økt fokus på å utfordre organisasjonen innen økonomiske spørsmål og med hensyn til hva som må til for å levere på selskapets strategi.  

Den attraktive, nyopprettede og utfordrende lederstillingen har personalansvar og skal sørge for målrettet planlegging og økonomisk rapportering som fremmer kommersielle holdninger, effektivitet og måloppnåelse. Ansvaret omfatter også selskapets likviditets- og økonomistyring på strategisk og operasjonelt nivå. 

Vi tilbyr en utfordrende og variert stilling med gode utviklingsmuligheter i en toneangivende, solid og bærekraftig virksomhet med hovedsete på Sørvestlandet. 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
 • Lede og utvikle avdelingen med personalansvar og vekt på selskapets lederprinsipper, strategi, mål og planer
 • Sørge for målrettet og forbedringsorientert økonomisk rådgivning, planlegging og rapportering som fremmer sunne kommersielle holdninger, effektivitet og måloppnåelse innen drift og prosjekter
 • Proaktiv og tett oppfølging, herunder lederstøtte, analyser og økt digitalisering
 • Sentral rolle i komplekse investeringer, kontrakter, kalkyler og prosjekter
 • Ivareta sekretærfunksjon for styre og selskapsmøte, samt ivareta forpliktelser overfor grunneiere i konsesjonsområdet
 • Sørge for at regnskapet gir et riktig bilde av selskapets drift og at regnskapsføringen er i henhold til lover og regler – med bredt fokus på krav til HMS og kvalitet
 • Stillingen vil få en bred kontaktflate, både internt og eksternt 
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Vellykket og relevant erfaring som leder eller prosjektleder
 • Gode ferdigheter digitalt og språkmessig 
Ønskede personlige egenskaper
 • Proaktiv og initiativrik, med evne til å være «tett på», både i forhold til drift og utvikling av selskapet.
 • Systematisk, analytisk og forbedringsorientert
 • Relasjonell og samarbeidsorientert, både internt og eksternt
 • Gode kommunikasjons- og formuleringsevner
Vi tilbyr
 • En sentral lederstilling som rapporterer direkte til administrerende direktør
 • Tett samarbeid med gode kollegaer og interessante samarbeidspartnere
 • Gode utviklingsmuligheter
 • En viktig stilling i et bærekraftig kraftselskap som viser ekte samfunnsansvar 
 • Konkurransemessige betingelser og solid eierskap
 • Vi tilbyr firmabolig og er ellers fleksible i forhold til bosted

Annen informasjon

 • Kontakt gjerne Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en konfidensiell samtale
 • Se viktig informasjon om personvern
 • Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no
 • CV vektes mer enn søknaden
 • Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte. Sira-Kvina benytter Semac bakgrunnssjekk i sine rekrutteringsprosesser  

Søknad eller tips