Sivilingeniør/ ingeniør søkes til driftssentralen vår på Tonstad i Sirdal.

Med storstilt utbygging av vindkraft i regionen og nye utvekslingskabler til Tyskland og Storbritannia må du utnytte vannkraftens reguleringsevne til det fulle.  Dersom du vil styre et av Norges mest imponerende reguleringssystemer, er dette jobben for deg. Driftssentralen tar hånd om både produksjonsplanlegging og anmelding av balansekraft og systemtjenester for sine eiere. Oppgavene vil være varierte og du vil fungere som leder for kobling og manøvrering ved arbeid i våre anlegg.  Du vil også delta i å identifisere forbedringstiltak av kontrollsystemer, programvare, og arbeidsrutiner. 

Sira-Kvina har som ambisjon å ligge i front på nye metoder og teknologier for produksjonsplanlegging og balansehåndtering/ systemtjenester, og deltar i en rekke utviklingsprosjekter.  Vi søker derfor både erfarne kandidater som er interessert i å utvikle avdelingen videre og nyutdannede med sterk faglig kompetanse og evne til å tilegne seg nye verktøy og arbeidsmetoder.  

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i produksjonsavdelingen som har 12 ansatte med bachelor-, master- og doktoringeniørkompetanse. Foruten overvåking og styring av Sira-Kvina sine anlegg fra vår døgnbemannede driftssentral, består arbeidsoppgavene i avdelingen av tilsigsberegning, produksjonsplanlegging, driftsplanlegging, revisjonsstyring, avregning, datainnhenting og -analyse samt utvikling av driftskontrollsystemet. Avdelingen driver også med handel i de fysiske kraftmarkedene med hovedvekt på kjøp og salg av regulerkraft og systemtjenester. Du vil sitte tett på dette miljøet, og ha gode muligheter til å påvirke prosesser og tekniske løsninger. Produksjonsmiljøet i Sira-Kvina har tett samarbeid med eierselskapene og Statnett. 

Driftssentralen er helkontinuerlig bemannet, og du vil inngå i skiftordningen ved selskapets driftssentral. Stillingen vil være fordelt mellom skiftarbeid og dagtidsarbeid. I tillegg til driftsoppgavene vil en sentral del av stillingen din gå ut på å være ansvarlig eller delansvarlig for et eller flere av fagområdene som dekkes av avdelingen. Det vil være naturlig å jobbe innenfor disse fagområdene både på dagtid og i roligere perioder på skift.      

 • Produksjonsplanlegging ved bruk av avanserte IT-modeller
 • Kapasitetsberegning og anmelding av balansekraft og systemtjenester
 • Styring og overvåkning av produksjonsanlegg
 • Optimal feilhåndtering: Analyse, feilretting og rapportering
 • Koordinering av arbeid inklusive revisjonskoordinering, koblingsplanlegging og kobling
 • Identifisere forbedringsmuligheter i produksjonsplanleggingen
 • Delta i arbeid med automatisering av arbeidsrutiner
 • Delta på utviklingsprosjekter for kontinuerlig forbedring av rutiner, verktøy og produksjonsanlegg
 • Ha ansvar/ delansvar for prosesser/ fagområder i avdelingen
Ønskede kvalifikasjoner
 • Master eller bachelor innen elkraft, energi og miljø eller lignende. Bakgrunn fra andre fagretninger vil også bli vurdert. Interesse for elkraftfaget er en forutsetning.
 • Generelt høy IT-kompetanse. Erfaring fra programmering og databaser er ønskelig.
 • Fagkunnskap om kraftmarkeder og krafthandel.
 • Erfaring med å analysere store datamengder.
 • Fordypning i operasjonsanalyse er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Positiv holdning til arbeidet og dine kollegaer.
 • Målrettet og liker å få ting gjort
 • Selvdreven
 • Pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med ansvar
 • Et godt læringsmiljø, og mulighet til å delta på utviklingsprosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Tett oppfølging for opplæring og kursing
 • Mulighet for tjenestebolig eller støtte til pendling

Søknadsfrist: 17.01.21

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til Produksjonssjef Einar Thygesen, mob.
400 01 234.

SØK PÅ STILLINGEN

(Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem)


OBS!: Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte.
Personopplysninger behandles i henhold til lovverket.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.