• Løypene er merket over Valevatnmagasinet. På grunn av regulering kan det være fare for overvann.Den sene påsken kombinert med lav vannstand gjør at magasinet flere steder er åpent. Det er lange strekk med svak is eller åpent vann langs land.  Følg merkede løyper. 
  • Løypene over Gravatn blir ikke lenger merket. På grunn av varierende vannstand definerer Sira-Kvina Gravatn som svært usikkert/ikke farbart.
  • Ved ferdsel i alle magasinområder må en ta hensyn til advarselskilt og tausperringer.
  • Inn- og utløpsposer er usikre. Det må vises forsiktighet med farlige sprekker mellom isblokker langs land.
  • Høyspentanlegg
    Det vises forsiktighet i nærheten av kraftlinjer. Berøring medfører livsfare.

Det vises til vårt iskart ”Usikre vann” og oppdaterte isforhold.

Kontaktinformasjon til våre kjentmenn:
  • Per Magne Sinnes, tlf. 480 99 383
  • Jon Ovedal, tlf. 970 82 872

Vi ønsker alle en god tur!