I påsken inntar flere tusen turister Sirdals vakre natur hvor fjell og vidder står klare for innrykk. I Sirdal er det spesielt én ting som er viktig å huske på; flere vann fungerer som magasiner for kraftproduksjon, noe som innebærer at vannstanden her kan variere. Man må derfor alltid være forsiktig når slike vann krysses.

Lokale kjentmenn

Per Magne Sinnes og Jon Ovedal kjenner spesielt godt til forholdene på reguleringsmagasinene, og er utnevnt som Sira-Kvina kraftselskaps lokale kjentmenn. De foretar jevnlige målinger av tykkelsen på isen, og sjekker tilstanden på de ulike magasinene.

Som generelle råd vil kraftselskapets kjentmenn si at det er viktig å følge merkete løyper over isen da det er her istykkelsen er målt. Særlig usikre områder skal være merket, men det er likevel viktig å se opp for isbrekk langs land og benytte seg av eksisterende broer.

- Enkelte steder kan man oppleve overvann med et tynt islag på toppen. Dette betyr ikke nødvendigvis at isen er utrygg, meddeler Jon Ovedal.

På Valevatn er det tre lag is, hvert med en tykkelse på ca. 10 cm med «slush» mellom. Den sene påsken kombinert med lav vannstand gjør at magasinet flere steder er åpent.

- DET KAN IKKE GJENTAS FOR OFTE AT MAGASINET KUN MÅ KRYSSES DER DET ER MERKET LØYPE!, understreker Jon Ovedal.  Det kan også være vanskelig å komme utpå magasinet, da det er lange strekk med svak is eller åpent vann langs land.

I år la isen seg sent med varierende istykkelse på Svartevassmagasinet. Siste målinger viser at isen likevel er farbar, men følg turistforeningens kvistede løype.

Vær obs!
I vinter har det gått flere snøskred i Norge. Det ligger fortsatt mange skavler som kan utløses ved omslag i været eller ved ferdsel i området. Det er derfor viktig å holde seg unna bratte skråninger.

- Det er viktig å unngå leheng som er brattere enn 25-30 grader, informerer Per Magne Sinnes som er lommekjent i Sirdalsheiene. Han har en fartstid på over 50 år som damvokter i Sira-Kvina og er i tillegg en ivrig skigåer. Vurdering av skredfare handler om både kunnskap og sunn fornuft, men den eneste sikre måten å unngå snøskred på er å gå utenom farlige steder, forteller den erfarne fjellmannen.

Kjentmennene presiserer også at det må vises forsiktighet i nærheten av kraftlinjer.
 - Berøring av høyspentanlegg kan medføre livsfare, advarer Jon Ovedal.

God påske!
Til slutt vil de ønske alle som skal feriere i fjellheimen en flott påskeferie.
- Sirdals flotte natur er skapt for å nytes. Kom dere ut i fjellet og opplev ekte naturglede!

 

Mann ved åpent vann på vinteren

Per Magne Sinnes konstaterer åpent vann ved sundet i Valevatn.

Mann på isbelagt vann i fjellet

Per Magne Sinnes sjekker isen på Valevatn. Hilleknuten kan skimtes i bakgrunnen. 

Vinterlandskap

Slike forhold ser vi flere steder ved våre reguleringsmagasiner. Her ved Kilen.