Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende oppgraderingsfase både for dagens elektromekaniske produksjonsutstyr og i våre reguleringsanlegg/dammer. Nedslagsfeltet vårt strekker seg fra området øverst i Sirdal og Kvinesdal i nord til Åna-Sira i sør.

Samtidig med oppgraderingen av våre 7 kraftstasjoner og 56 dammer og 100 km tunneler, pågår arbeidet med å utvikle flere prosjekter for å bygge ut mer energi i form av nye småkraftverk og overføringer av nytt vann til eksisterende produksjonsanlegg.

Vi søker en samarbeidsorientert og strukturert prosjektleder som på sikt kan tilbys godkjenning for rollen som Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA).

Arbeidsoppgaver

 • Rehabilitering og videre utvikling av våre omfattende reguleringsanlegg og dammer.
 • Lede eller delta i nye utbyggingsprosjekter og flere mellomstore anleggsprosjekter.
 • Lede aktuelle forprosjekter som skal legges fram til investeringsbeslutning.
 • Bidra til kontinuerlige forbedringer i vårt prosjektarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse på bachelor-/masternivå innen bygg og anlegg.
 • Vellykket erfaring som prosjektleder for større prosjekter, fortrinnsvis fra energibransjen.
 • Gode språk- og databrukerkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Beslutningsdyktig type som evner å planlegge, iverksette, følge opp og gjennomføre prosjekter.
 • Presentasjonssterk, med evne til å skape gode relasjoner og påvirke.
 • Analyserende og evaluerende, med interesse for å tolke både tall og mennesker.
 • Metodisk og plan-/prosedyreorientert tilnærming for å levere gode resultater.
 • Jevnt og godt humør, med evne til å skape trygghet i omgivelsene.

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Varierte utfordringer i prosjektavdelingen, i nært og godt samarbeid med andre prosjektledere og løpende samhandling interne funksjoner som produksjonsavdeling, teknisk avdeling og driftsorganisasjonen - samt myndigheter, konsulenter og entreprenører/leverandører.
 • Konkurransedyktige og ordnede betingelser, inkludert gode forsikringsordninger.
 • Bedriftshytter og andre gunstige velferdsordninger.
 • Firmabolig kan stilles til disposisjon på Tonstad.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Stillingen er sentral og rapporterer direkte til prosjektsjefen i kraftselskapet.

Annen informasjon

Ring gjerne Stefan Jensen eller Frank Amundlien i SelectionPartner for en uforpliktende og konfidensiell samtale

Søknadsfrist
17.06.2018

Søknad sendes
Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar i mot søknader via Selectionpartners elektroniske søknadskjema.