Arbeidet består i renhold av administrasjonsbygg Tjørhom og tilhørende messer i stasjonsområdet nord. Ved større reparasjoner/ rehabiliteringer kan det i perioder bli aktuelt med renhold på alle kraftselskapets kraftverk /bygninger. 

Oppmøtested vil normalt være på Tjørhom. 
Ved stengte veier på vinterstid kjøres det snøscooter til messer/kraftverk.

Normalarbeidstiden i kraftselskapet er fra kl. 07.00 til kl. 15.00, med mulighet til fleksitidsordning.

Vikariatet har en varighet fra 01.12.18 – 31.03.20.

Det legges vekt på:

  • Relevant fagbrev
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø.

For stillingen gjelder:

  • Lønn etter avtale
  • Gode velferdsordninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til Vedlikeholdsleder Espen Omlid tlf. 909 49 732.

Søknadsfrist: 25.10.18.

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema